Despre SEBE

Viziune S.E.B.E.

Să dezvoltăm treptat Sistemul de pregătire de slujitori în Bisericile Penticostale, prin Centre de Pregătire cu baza şi sub autoritatea Bisericilor locale şi a Comunităţilor Regionale din Cultul Penticostal din România.

Obiectiv

Să ajute Bisericile locale doritoare să devină Centre proprii de Pregătire pentru formarea şi echiparea de lucrători prin procesul de ucenicizare.
Centrul de Pregătire cu Baza în Biserica locală, este format din grupele din zona de influenţă a Bisericii respective.

Modul de lucru este prin metoda de pregătire în grupe mici, folosită cu eficacitate de BEE în România, şi susţinută de Scriptură prin exemplul de lucru al Domnului Isus.

Avantaje oferite de S.E.B.E.

1. Datorită adaptabilităţii cursurilor, din punct de vedere metodologic, pot avea acces la pregătire atât cei mai tineri, dar şi credincioşi mai în vârstă;

2. Participarea la cursuri nu implică întreruperea activităţii de slujire în Biserica locală, sau profesională;

3. Cursurile oferite acoperă nevoi din cele mai multe domenii de slujire din Biserică;

4. Numărul celor ce se pregătesc în Sistem nu este limitat, aşa cum, trebuie să recunoaştem, este în cazul pregătirii la nivel de seminar sau facultate;

5. Oferă, la nevoie, o programă specifică de dezvoltare a lucrării cu femeile în Biserica locală;

6. Bibliografia necesară este asigurată în totalitate de Fundaţia EBE, care editează cursurile destinate acestui scop;

7. Programul este foarte rentabil din punct de vedere financiar, costurile fiind minime (se va acoperi doar preţul cursurilor).