«

»

Teologie Elementară

Teologie elementaraUn material care trebuie parcurs de fiecare pastor, învăţător sau lider creştin care vrea să aibă o pregătire teologică adecvată şi mesaje biblice relevante pentru auditoriul contemporan.

Tot ce suntem, credem, predicăm sau aplicăm, ca şi creştini, avem pretenţia că sunt aspecte sau adevăruri fundamentate în Scripturi; această pretenţie impune să avem o cunoaştere clară din punct de vedere doctrinar a Bibliei. Cele mai importante învăţături (doctrine) biblice pot fi studiate, analizate şi asumate prin acest curs de teologie neplictisitor şi foarte practic.

Pe parcursul a două serii de 12 lecţii, şi folosind ca manual de bază cartea „Teologie elementară” de Charles C. Ryrie, acest curs ne va ajuta să creştem în cunoaşterea lui Dumnezeu şi să putem fi de folos să întărim credinţa altora prin slujirea noastră.
Teologia este „Învăţătura despre Dumnezeu” şi este acum şi la dispoziţia ta ca slujitor !

Citat: „…este vital pentru un credincios să aibă încredere deplină că Biblia este credibilă şi este o înregistrare exactă a revelaţiei lui Dumnezeu. Înainte ca oamenii să poată crede Biblia, ei trebuie să fie convinşi că ea este adevărată; înainte ca oamenii să poată asculta Biblia, ei trebuie să fie convinşi că ea este Cuvântul cu autoritate a lui Dumnezeu.”