«

»

Galateni și Romani

galateni si romaniUnul dintre cele mai solicitate cursuri de mai bine de 20 de ani în România!

Orice slujitor şi-ar dori să cunoască bine Epistola către Romani; să poată interpreta şi folosi materialul de apărare a Evangheliei din epistola către Galateni; să cunoască şi să predice o învăţătură sănătoasă despre mântuirea prin credinţă şi despre rolul şi locul faptelor creştinului.

 Un alt mare avantaj al acestui curs este că oferă în cele 15 lecţii prezentarea, aplicarea şi apărarea sistematică a mesajului evanghelic. Cursul este, prin modul în care este structurat, şi un bun profesor de mare ajutor pentru student, dar în acelaşi timp lasă loc de multă interacţiune la grup. Sunt doar câteva din aspectele care fac să merite timpul necesar acordat acestui curs.

Citat: „Problemele teologice trebuie examinate întotdeauna în lumina Scriptutii. Cu acest gînd vom studia aceste epistole. O vom face cu reverenţă pentru că sunt o parte a Cuvîntului Său; într-o atitudine de rugăciune pentru că avem nevoie de călăuzirea Duhului Sfînt; cu multă atenţie, în mod analitic, pentru că îl iubim pe Domnul cu inima şi cu mintea; cu recunoştinţă pentru că am experimentat harul Lui şi acum putem să-l înţelegem …”